O FIRME

Spoločnosť STAFORA vznikla v roku 2004. Jej zakladateľmi a zamestnancami sú bývalí pracovníci První brněnskej strojírny Brno. Všetci zamestnanci majú bohatú prax pri výstavbe, montáži a rekonštrukciách teplární, turbín a potrubných rozvodov na Slovensku a v Čechách. Táto skutočnosť je zárukou profesionálneho prístupu a vysokej kvality vykonanej práce.


Spoločnosť STAFORA vlastní oprávnenia na montáž, rekonštrukciu, opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky:

vyhradených tlakových zariadení v rozsahu
 • kotle - všetky triedy
 • tlakové nádoby stabilné - všetky triedy
 • potrubné vedenia - všetky triedy

vyhradených plynových zariadení v rozsahu
 • rozvody plynu s pretlakom nad 0,4 MPa
 • znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom nad 0,4 MPa
 • spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW - len odborné prehliadky a skúšky

 • zámočníctvo - výroba
 • kovoobrábanie
 • montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
 • montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku  15 m, drobných stavieb a ich zmien
 • vypracovanie dokumentácie a projektu technologického vybavenia stavieb
 • klampiarstvo

frage / internetové aplikácie © 2009 STAFORA, s.r.o.